PROGRAM

KONFERENCJA
2016

 

Komitet organizacyjny

Przewodniczący

Bp Tadeusz Pieronek
, profesor prawa kanonicznego. Sakrę biskupią przyjął w 1992 r. Studiował teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Studium Roty Rzymskiej i na Wydziale Prawa Cywilnego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. W latach 1993-98 był sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1998-2004 rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Członek Komisji Prawnej Episkopatu, Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu RP, kierownik Katedry Prawa Kanonicznego PAT. Obecnie stoi na czele Kościelnej Komisji Konkordatowej.

Członkowie


ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Studiował na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1993. W latach 1996-2000 odbył studia doktoranckie na KUL – doktorat z teologii duchowości. W roku 2006 uzyskał na Papieskiej Akademii Teologicznej stopień doktora habilitowanego, a w grudniu 2013 r. tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Prowadził badania naukowe na uniwersytetach we Francji i Niemczech. W 2010 r. został wybrany na prodziekana Wydziału Teologicznego, a w 2012 r. powierzono mu funkcję dziekana tegoż wydziału. Funkcję rektora UPJPII pełni od września 2014 r.

Małgorzata Chudzio, magister historii, pracownik Biura Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Prowadzi biuro konferencji (e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl).

Rafał Budnik, wydawca publikacji z zakresu europeistyki, dialogu polsko-niemieckiego, literatury pięknej, publikacji o Śląsku. Pierwszy polski stypendysta Fundacji im. Roberta Schumana w Luksemburgu. Wieloletni współpracownik środowisk chrześcijańskich w Parlamencie Europejskim (e-mail: wokolnas@plusnet.pl).

Michał Góra, magister teologii (specjalizacja religioznawcza, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego), doktor nauk politycznych (Uniwersytet Jagielloński), dyplom Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft w Bad Harzburg, publicysta „Gościa Niedzielnego” (w latach 1996-2004), autor wielu publikacji w zakresie polityki UE, geopolityki, ochrony środowiska i polityki naukowo-edukacyjnej, był doradcą ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz radcą w Ministerstwie Środowiska, obecnie dyrektor Programu Baltic Desk w Warsaw Enterprise Institute. (e-mail: am_gora@poczta.onet.pl).


#