PROGRAM

KONFERENCJA
2016

 

Aktualny program (na dzień 7.09.2016 r.)

XVI Międzynarodowa Konferencja z cyklu
"Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej"

SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA

21-22 września 2016 r.

Miejsce konferencji:
Centrum Konferencyjne "Dwór w Tomaszowicach"
32-085 Modlnica-Kraków

 

Środa, 21 września 2016 r.

10.00 Rejestracja uczestników

10.30  Otwarcie i powitanie
bp prof. Tadeusz Pieronek, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
kard. dr Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowa
Jakob Wöllenstein, Koordynator projektów w Europie środkowo-Wschodniej
Fundacji Konrada Adenauera, Berlin, p.o. Dyrektora FKA w Polsce
Horst Langes, Honorowy Prezydent Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu
Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
dr Janusz Lewandowski, Przewodniczący Polskiej Delegacji w EPL
Andrzej Grzyb, Współprzewodniczący Polskiej Delegacji w EPL
o. Olivier Poquillon OP, Sekretarz Generalny COMECE


11.30 Wystąpienia wprowadzające

dr Hans-Gert Pöttering, b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego,
Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera
SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA

abp Silviano M. Tomasi C.S., b. Przedstwiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie
SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA WOBEC PROBLEMU MIGRANTÓW I AZYLANTÓW

prof. Jerzy Buzek, Poseł do PE, , b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, b. Premier RP
SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA W POLITYCE ENERGETYCZNEJ I KLIMATYCZNEJ

12.30 Lunch

14.00 GRUPY ROBOCZE

I Grupa robocza
(Sala Ogrodowa w hotelu)
SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA
DYSKUSJA
gen. dr Mieczysław Bienek, Generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku
Giorgi Gobronidze, Dziekan Uniwersytetu Pedagogicznego Sulkhan-Saba Orbeliani
w Tbilisi
ks. Lubomir Jaworski, Prawosławny Ordynariat Polowy Wojska Republiki Ukrainy
MODERACJA
Marek Sarjusz-Wolski, Redaktor naczelny miesięcznika "Para Bellum"

II Grupa robocza (Oranżeria)
SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA WOBEC PROBLEMU MIGRANTÓW I AZYLANTÓW
DYSKUSJA
dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
ks. dr Matthew John Gardzinski SChr
, Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów
i Podróżujących
Janina Ochojska
, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej
José-Luis Bazán, Doradca COMECE ds. Migracji, Azylu i Wolności Religijnej
MODERACJA
Marek Orzechowski, dziennikarz, publicysta

III Grupa robocza (Sala Szklana w Galerii Panorama)
SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA W POLITYCE ENERGETYCZNEJ I KLIMATYCZNEJ
DYSKUSJA
dr Jacek Saryusz-Wolski, Poseł do PE, Wiceprzewodniczący EPL (Polska)
Ołeksij Riabczyn, Przewodniczący Podkomisji Bezpieczeństwa Energetycznego
i Efektywności Energetycznej w Komisji ds. Energii, Polityki Nuklearnej
i Bezpieczeństwa Atomowego Rady Najwyższej Ukrainy
MODERACJA
Andrzej Godlewski, dziennikarz, b. z-ca dyrektora TVP1

16.00 Przerwa kawowa

Podpisywanie publikacji: "Na szczęście jesteśmy zjednoczeni. Moja europejska droga"
przez autora – dr. Hansa-Gerta Pötteringa, b. Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
oraz Przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera


16.30 GRUPY ROBOCZE c.d.

18.15 Wyjazd do centrum Krakowa

19.00 Msza święta
w Kościele OO. Bernardynów w Krakowie, ul. Bernardyńska 2


Czwartek, 22 września 2016 r.

8.00 Msza Święta w Kościele pod wezwaniem św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej
w Modlnicy, ul. Św. Wojciecha 83

9.30 Podsumowanie prac w grupach roboczych
I grupa robocza: Katarzyna Tracz, Tygodnik Powszechny
II grupa robocza: Marcin Żyła, Tygodnik Powszechn
III grupa robocza: Artur Sporniak, Tygodnik Powszechny

11.00 Przerwa kawowa

11.30 SESJA SPECJALNA
SOLIDARNOŚĆ MIĘDZY KOŚCIOŁAMI I WSPÓLNOTAMI RELIGIJNYMI


Aloiz Peterle, Poseł do PE (Słowenia)
Ján Figel, Specjalny Wysłannik ds. promocji wolności religii i przekonań religijnych
poza granicami UE (niepotw.)
ks. prof. Józef Budniak, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
b. Prezydent Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej
ks. Mykoła Danilewycz, Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego
ks. Bohdan Dziurach, Sekretarz Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła grecko-katolickiego 
abp Jewstratij Zoria, Arcybiskup czernihowski i niżyński Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego
Patriarchatu Kijowskiego, Sekretarz Świętego Synodu Patriarchatu Kijowskiego
MODERACJA:
dr Ewa Czaczkowska
, dziennikarka, publicystka, wykładowca Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

13.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji
ks. prof. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie

14.00Lunch i wyjazd uczestników

 


#