KONFERENCJE
PROGRAM I UCZESTNICY
KONTAKT
GOŚĆMI BYLI...
ARCHIWUM
Założenia i cele oraz przebieg minionych konferencji

Aktualny program konferencji, biogramy referentów
Formularz zgłoszeniowy, kontakt oraz informacje
o komitecie organizacyjnym
i organizatorach

Referenci którzy gościli
na poprzednich konferencjach

Archiwum wystąpień, referatów i debat z poprzednich konferencji
Organizatorzy XVI Międzynarodowej Konferencji
z cyklu
"Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej"
dziękują wszystkim prelegentom, gościom i uczestnikom
za aktywny udział w obradach i dyskusjach.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wkrótce rozpoczniemy zamieszczanie tekstów wystąpień. Kolejne teksty będą sukcesywnie udostępniane w miarę opracowywania. Udostępnimy również obszerny serwis fotograficzny.


O R G A N I Z A T O R Z Y
 
 
 
 
   
Fundacja
Konrada Adenauera
Fundacja im. Roberta Schumana
w Luksemburgu
Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II
w Krakowie
   
W S P Ó Ł P R A C A
 
 
 
Grupa Europejskiej Partii Ludowej
w Parlamencie Europejskim
Europejska Partia Ludowa
Komisja Episkopatów
Wspólnoty Europejskiej
COMECE
Wydawnictwo
"Wokół nas"
 
Konferencja pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy
#