GOŚĆMI BYLI...

GOŚĆMI BYLI...

dr Andrzej Ananicz
turkolog, iranista, były ambasador Polski w Ankarze

  Carl Anderson
przewodniczący organizacji "Rycerze Kolumba", USA
kard. Audrys Juozas Bačkis
metropolita wileński, Litwa
  prof. Leszek Balcerowicz
były prezes NBP
prof. Władysław Bartoszewski
były minister spraw zagranicznych RP
  gen. Mieczysław Bieniek
były dowódca Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Iraku
Stephen Biller
Parlament Europejski,
doradca EPL
  Henryka Bochniarz
prezes Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
Elmar Brok
deputowany do Parlamentu Europejskiego z Niemiec
  prof. Rocco Buttiglione
minister ds. europejskich w rządzie Włoch
prof. Jerzy Buzek
deputowany do Parlamentu Europejskiego z Polski
  Pier-Ferdinando Casini
przewodniczący Parlamentu Włoch
dr Jacek Cichocki
Ośrodek Studiów Wschodnich
  Włodzimierz Cimoszewicz
były minister spraw zagranicznych RP
prof. Norman Davies
pulicysta-historyk
  ks. prof. Jan Dyduch
rektor Papieskiej Akademii Teologicznej
prof. Aniela Dylus
Uniwersytet im. Kard. St. Wyszyńskiego
  abp Stanisław Dziwisz
metropolita Krakowa
Franz Fischler
były członek Komisji Europejskiej
ds. Rolnictwa
  abp Paul Gallagher
nuncjusz apostolski w Burundi
Jaś Gawroński
deputowany do Parlamentu Europejskiego z Włoch
  prof. Bronisław Geremek
były minister spraw zagranicznych RP
Marek Grela
były ambasador RP
przy Unii Europejskiej
  prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz
była wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, prezydent miasta stołecznego Warszawy
prof. Alfred Grosser
Sorbona, publicysta
i politolog
  bp Josef Homeyer
przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE)
prof. Danuta Hübner
minister ds. europejskich
w rządzie RP
  Ireneusz Jabłoński
ekonomista z Centrum im. Adama Smitha
kard. Marian Jaworski
łaciński arcybiskup Lwowa
  kard. Walter Kasper
przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan
abp Tadeusz Kondrusiewicz
były metropolita moskiewski, przewodniczący Konfederacji Biskupów w Federacji Rosyjskiej, metropolita Mińska (Białoruś)
  dr Helmut Kohl
były kanclerz Niemiec
bp Franjo Komarica
biskup Banja Luki
  abp Józef Kowalczyk
nuncjusz apostolski w Polsce
dr Jan Kułakowski
były pełnomocnik rządu RP do spraw negocjacji akcesyjnych
  Aleksander Kwaśniewski
były Prezydent RP

abp Giovanni Lajolo
sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej ds. stosunków z państwami

  Horst Langes
honorowy prezydent Fundacji im. Roberta Schumana w Luksemburgu
prof. Irena Lipowicz
ambasador RP w Austrii
  dr Peter Liese
poseł Parlamentu Europejskiego (EPL)
kard. Franciszek Macharski
były metropolita Krakowa
  Tadeusz Mazowiecki
były premier RP
ks. prof. Piotr Mazurkiewicz
Uniwersytet kard. St. Wyszyńskiego
  prof. Hans J. Meyer
Komitet Katolików Niemieckich
Adam Michnik
redaktor naczelny "Gazety Wyborczej"
  abp Celestino Migliore
nuncjusz apostolski przy ONZ w Nowym Jorku
kard. Attilio Nicora
Konferencja Episkopatu Włoch
  abp prof. Alfons Nossol
ordynariusz opolski
dr Piotr Nowina-Konopka
były rektor Kolegium Europejskiego w Natolinie, dyrektor Parlamentu Europejskiego ds. kontaktów z parlamentami krajowymi
  dr Andrzej Olechowski
były minister spraw zagranicznych RP
prof. Józef Pacyna
dyrektor Centrum Ekonomiki Środowiska NILU (Norwegia)
  ks. prof. Andrzej Pankowicz
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
Alojz Peterle
deputowany do Parlamantu Europejskiego ze Słowenii
  bp Tadeusz Pieronek
prof. Emilio Platti OP
specjalista ds. dialogu z islamem, Uniwersytet w Leuven
  prof. dr Hans-Gert Pöttering
przewodniczący frakcji EPL w Parlamencie Europejskim
kard . Paul Poupard
przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury
  Jan Rokita
były poseł na Sejm RP
Jacques Santer
deputowany do PE, prezydent Fundacji im. Roberta Schumana w Luksemburgu
  dr Jacek Saryusz-Wolski
wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
kard. Angelo Scola
patriarcha Wenecji
  ks. prof. Remigiusz Sobański
Kościelna Komisja Konkordatowa
Ursula Stenzel
deputowana do Parlamentu Europejskiego z Austrii
  prof. Hanna Suchocka
ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej
Zbigniew Sulewski
Centrum im. Adama Smitha
  Jerzy Swatoń
były minister ochrony środowiska RP
prof. Wojciech Świątkiewicz
wicerektor Uniwersytetu Śląskiego
  ks. prof. Andrzej Szostek
były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
kard. Jean-Louis Tauran
sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej
  Noël Treanor
COMECE, Bruksela
Jan Truszczyński
były główny negocjator członkostwa Polski w UE
  Prof. Bernhard Vogel
prezydent Fundacji Konrada Adenauera
Jürgen Wahl
dziennikarz i publicysta
  o. dr Adam Wąs SVD
arabista, Centrum Dialogu Kultur i Religii, Pieniężno
Taraz Woźniak
filozof, redaktor naczelny magazynu "ji"
  abp Józef Życiński
metropolita lubelski
Jaime Mayor Oreja
wiceprzewodniczący EPL, deputowany do Parlamentu Europejskiego z Hiszpanii
  dr Christoph Böhr
deputowany do Parlamentu Europejskiego z Niemiec
dr Hans Langendorfer SI
sekretarz Konferencji Episkopatu Niemiec
  Maria Martens
deputowana do Parlamentu Europejskiego z Holandii
Tomasz Lis
dziennikarz
  kard. José da Cruz Policarpo
patriarcha Lizbony
Dieter Althaus
premier Turyngii
  prof. Stefan Meller
dyplomata, Uniwersytet Warszawski
dr Naika Foroutan
Uniwersytet w Getyndze
  Krzysztof Bobiński
publicysta
Jan Olbrycht
deputowany do Parlamentu Europejskiego
  Vincuk Viaczorka
przewodniczący Białoruskiego Frontu Narodowego
dr Jarosław Gowin
senator RP
  Jan Tombiński
ambasador RP przy Unii Europejskiej
Ibrahim Yagli
radca ambasady tureckiej w Polsce
  kard. Tarcisio Bertone SDB
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
Semiha Borovac
burmistrz Sarajewa
  Ewa Czaczkowska
redaktor i publicystka "Rzeczpospolitej"
Abp Emmanuel
prawosławny metropolita Francji
  prof. Lech Kaczyński
Prezydent RP
Othmar Karas
wiceprzewodniczący frakcji EPL-ED w Parlamencie Europejskim
  Paweł Kowal
były wiceminister spraw zagranicznych RP
dr Norbert Lammert
przewodniczący Bundestagu
  Abp Diarmuid Martin
prymas Irlandii, Metropolita Dublina
Aleksandr Milinkiewicz
lider białoruskiej opozycji
  dr Jerzy M. Nowak
były ambasador RP przy NATO
Marcin Przeciszewski
prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej
  Bogusław Sonik
deputowany do Parlamentu Europejskiego
prof. Michał Serweryński
były minister nauki i szkolnictwa wyższego
  Karl G. Wellmann
poseł do Bundestagu
Marek Zając
dziennikarz i publicysta, szef działu zagranicznego dziennika "Polska"
  Andrzej Sadowski

Roman Graczyk
pisarz i publicysta
  Bronisław Komorowski
marszałek Sejmu RP
Kard. Angelo Sodano
przewodniczący Kolegium Kardynalskiego
  Dr Stephan Eisel
poseł do Bundestagu
Waldemar Pawlak
wicepremier rządu RP
  Abp prof. Reinhard Marx
arcybiskup Manachium
i Fryzyngi
Kard. prof. Péter Erdö
prymas Węgier
  Michel Eddé
b. minister Kultury
i Szkolnictwa Wyższego Libanu
Andrzej Grzyb
przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej
  Lasha Zahvania
przewodniczący Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Gruzji

#