ARCHIWUM

REFERATY
Z POPRZEDNICH
KONFERENCJI

 

2016
SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA
EUROPEAN SOLIDARITY 

Otwarcie Konferencji (wersja polska)

Opening (original version)


Wystąpienia wprowadzające
(wersja polska)


Introductory speeches
(original version)


I Grupa robocza
SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA


część 1
(wersja polska)część 2 (wersja polska)


I Working Group
EUROPEAN SOLIDARITY regarding security policy


part 1
(original version)part 2 (original version)


II Grupa robocza
SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA WOBEC PROBLEMU MIGRANTÓW I AZYLANTÓW


część 1
(wersja polska)część 2 (wersja polska)


II Working Group
EUROPEAN SOLIDARITY towards the challenges of migrations and asylum seekers


part 1
(original version)part 2 (original version)


III Grupa robocza
SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA W POLITYCE ENERGETYCZNEJ I KLIMATYCZNEJ


część 1
(wersja polska)część 2 (wersja polska)


III Working Group
EUROPEAN SOLIDARITY regarding energy and climatic policy


part 1
(original version)part 2 (original version)


Podsumowanie prac w grupach roboczych

(wersja polska)


Presentation of the working groups’ outcome
(original version)


Sesja specjalna
SOLIDARNOŚĆ MIĘDZY KOŚCIOŁAMI I WSPÓLNOTAMI RELIGIJNYMI

(wersja polska)


Special sesion
SOLIDARITY AMONG CHURCHES AND RELiGIOUS COMMUNITIES

(original version)


Podsumowanie i zakończenie konferencji (wersja polska)


Conclusion of the Cenference
(original version)

 
Nagrania w formacie MP3.

Dokumenty w formacie Acrobat PDF.
Do odczytania niezbędna jest darmowa przeglądarka Acrobat Reader.
Najnowszą wersję można pobrać tu.


#