ARCHIWUM

REFERATY
Z POPRZEDNICH
KONFERENCJI

 

2015
GODNOŚĆ - WOLNOŚĆ - PRAWA CZŁOWIEKA
DIGNITY – FREEDOM – HUMAN RIGHTSKraków 2015 Krakow 2015

 

Otwarcie Konferencji (wersja polska)
Wystąpienia wprowadzające (wersja polska)

Opening (original version)
Introductory speeches (original version)


I Grupa robocza - GODNOŚĆ
część 1

(wersja polska)


I Working Group - DIGNITY part 1
(original version)

I Grupa robocza - GODNOŚĆ część 2
(wersja polska)

I Working Group - DIGNITY part 2
(original version)


II Grupa robocza - WOLNOŚĆ część 1
(wersja polska)


II Working Group - FREEDOM part 1
(original version)

II Grupa robocza - WOLNOŚĆ część 2
(wersja polska)

II Working Group - FREEDOM part 2
(original version)


III Grupa robocza - PRAWA CZŁOWIEKA

część 1 (wersja polska)


III Working Group - HUMAN RIGHTS part 1
(original version)

III Grupa robocza - PRAWA CZŁOWIEKA
część 2
(wersja polska)

III Working Group - HUMAN RIGHTS part 2
(original version)


Podsumowanie prac w grupach roboczych

(wersja polska)


Presentation of the working groups’ outcome
(original version)


Sesja GLOBAL PLAYER - EUROPE
(wersja polska)
Podsumowanie konferencji (wersja polska)


Sesion GLOBAL PLAYER - EUROPE
(original version)
Conclusion of the Cenference (original version)

 
Dokumenty w formacie Microsoft Word.
Nagrania w formacie MP3.

Dokumenty w formacie Acrobat PDF.
Do odczytania niezbędna jest darmowa przeglądarka Acrobat Reader.
Najnowszą wersję można pobrać tu.


#